מפרט תכניות לימודים – חורף תשפ”ב

מפרט ההרצאות של חורף תשפ"ב יכלול תוספות ושדרוגים משמעותיים למסלולי הלימוד שלנו, בדף זה ערכנו פירוט של מסלולי הלימוד השונים. נעים להכיר :)

להלן פירוט תכניות הלימודים לחורף תשפ”ב:

 1. השיעור הראשון
 2. השיעור השני
 3. השיעור השלישי
 4. השיעור הרביעי
 5. השיעור החמישי

הרצאות מיוחדות

 1. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 2. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 3. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 4. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 5. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 6. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות
 7. הרצאה – שם המרצה – נושא – משתתפות