מפרט תכניות לימודים – חורף תשפ”ב

מפרט ההרצאות של חורף תשפ”ב יכלול תוספות ושדרוגים משמעותיים למסלולי הלימוד שלנו, בדף זה ערכנו פירוט של מסלולי הלימוד השונים. נעים להכיר 🙂