מידע לנרשמת ותנאי קבלה

תנאי קבלה למסלולים השונים בסמינר אופק

תנאי קבלה לתואר ראשון בסיעוד 

א. התאמה רוחנית לרוח הסמינר 

ב. ציון התאמה 79 ומעלה

ציון ההתאמה מורכב משני חלקים:

  1. ממוצע בגרות משוקלל. בחישוב ממוצע זה ניתן בונוס על ציונים במקצועות ברמה של ארבע יחידות לימוד ומעלה, כך שממוצע הבגרות המשוקלל כולל בונוסים.
  2. מבחן התאמה ללימודים  – מבחן תיל

ציון ההתאמה מחושב על סמך נוסחה.

(0.02 X פסיכומטרי או 0.019 X תיל) + (0.35 X ממוצע בגרות משוקלל מיטבי) + 35.703 = ציון ההתאמה

למחשבון ציון התאמה (קישור לאתר של המרכז האקדמי לב) 

 מידע על מבחן תיל (לשים לינק לחומר שנמצא למטה)

 מידע על מבחן לסיווג רמה באנגלית (לשים לינק לחומר שנמצא למטה)

 מידע על מבחן עברית לעולות חדשות (לשים לינק לחומר שנמצא למטה)

ראיון אישי

מועמדות יזומנו ל2 ראיונות אישיים :

א.      ראיון התאמה רוחנית למסגרת הסמינר

ב.      ראיון התאמה ללימודי סיעוד

החלטות ועדת הקבלה

ההחלטה על קבלת מועמדות לסמינר תלויה במספר המקומות, בציון ההתאמה של המועמדת ובהערכת ועדת הקבלה של הסמינר ושל החוג.

לאחר תהליך המיון תישלח למועמדות הודעה בכתב בדבר קבלתם או אי-קבלתם ללימודים או בדבר הכללתם ברשימת המתנה.

תואר ראשון בפסיכולוגיה

(תואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה + תעודת הוראה מטעם מכללת ירושלים)

תנאי קבלה 

  1. התאמה רוחנית לרוח הסמינר 
  2. מבחן תיל 

ראיון אישי

מועמדות יזומנו ל2 ראיונות אישיים :

א.      ראיון התאמה רוחנית למסגרת הסמינר

ב.      ראיון התאמה ללימודי פסיכולוגיה

החלטות ועדת הקבלה

ההחלטה על קבלת מועמדות לסמינר תלויה במספר המקומות, בציון ההתאמה של המועמדת ובהערכת ועדת הקבלה של הסמינר ושל החוג.

לאחר תהליך המיון תישלח למועמדות הודעה בכתב בדבר קבלתם או אי-קבלתם ללימודים או בדבר הכללתם ברשימת המתנה.

תואר ראשון בהוראה B.Ed + ניו מדיה

תנאי קבלה – 

  1. התאמה רוחנית לרוח הסמינר 
  2. מבחן תיל 
  3. בגרות / מבחני סאלד *

ראיון אישי

מועמדות יזומנו ל2 ראיונות אישיים :

א.      ראיון התאמה רוחנית למסגרת הסמינר

ב.      ראיון התאמה ללימודי פסיכולוגיה

החלטות ועדת הקבלה

ההחלטה על קבלת מועמדות לסמינר תלויה במספר המקומות, בציון ההתאמה של המועמדת ובהערכת ועדת הקבלה של הסמינר ושל החוג.
לאחר תהליך המיון תישלח למועמדות הודעה בכתב בדבר קבלתם או אי-קבלתם ללימודים או בדבר הכללתם ברשימת המתנה.

*לאחר הקבלה תידרש המרה של מבחני הסאלד לבגרות + השלמת מס’ בגרויות תוך כדי הלימודים.

מידע על המבחנים

מבחן תיל

מבחן ת.י.ל הינו סדרת מבחני אבחון מסוגים שונים, הבודקים כישורים ותכונות הרלוונטיים למסלול הלימודים אליו מיועדים המועמדים. משך המבדק כשלוש שעות ואינו דורש הכנה מיוחדת. המבדקים מוצגים באמצעות צג המחשב ואין כל צורך בהתנסות קודמת בהפעלת מחשב על-מנת להצליח בהם. ניתן להבחן במספר שפות: עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית וספרדית. ניתן להיבחן בסמינר או לחילופין במשרדי החברה בת”א.

ניתן להיבחן בבחינה חוזרת בת.י.ל רק לאחר שלושה חודשים ממועד הבחינה הראשון.

 

רמת ידע בשפה האנגלית – פסיכומטרי ואמי”ר/אמיר”ם

רמת האנגלית תסווג לפי אחד מהפרמטרים הבאים:

ציון בפרק אנגלית של המבחן הפסיכומטרי

ציון במבחן אמי”ר. ההרשמה למבחן מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

ציון מבחן אמיר”ם (מבחן אנגלית ממוחשב) – במרכז האקדמי לב מתקיימים מבחני אמיר”ם כשירות לסטודנטים ע”י צוות בוחנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל”ו) . 

הכרה בלימודי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר

בחינות המיון הבינלאומיות SAT , TOFFEL.

הטבלה הבאה מראה את רמת האנגלית שלך לפי ציון

 ( החל מחודש מרץ 2020 ציוני מבחן אמי”ר הושוו לציוני מבחן אמיר”ם) :

רמת ידע בשפה העברית

מועמדות שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות ומועמדות שהשפה שבה נבחנו בכל בחינות הבגרות אינה עברית חייבות להבחן בבחינת ידע בעברית.

ניתן להיבחן:

  1. בבחינת יע”ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ולהשיג ציון לפני תנאי הקבלה בחוג בו מבקשים ללמוד. 
  2. במבחן תיל לסיווג רמה בעברית